UNI-600D

Áp dụng cho Epoy.PU.Acrylic.Silicone và các sản phẩm đóng gói sản phẩm 50ml Thông số kỹ thuật 144,5 x 55 x 55 mm

Link to Website

---------