Thiếc thanh không chì Sn99.3Cu0.7

Đặc điểm :
Tiêu chuẩn ROHS, kết hợp vận hành lò nung hoặc hàn sóng.
Làm bằng thiếc nguyên chất, ít cặn thiếc hơn giảm lãng phí không cần thiết.
Các mối hàn sáng, đầy đủ, chất lượng cao.
Bổ sung đầy đủ các nguyên tố chống ô xi hóa, khả năng chống ô xi hóa mạnh
Thành phần: Sn 99.3%, Cu 0.7%
Nhiệt độ nóng chảy: 227°C
Nhiệt độ làm việc: 265-275 °C

Link to Website

---------