Thiếc dây Luseshidai Sn60Pb40

Thành phần:  Sn 60 %, Pb 40%
Điểm nóng chảy : 183-190 ℃
Đặc tính
1. Tính thấm ướt, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, dễ nóng chảy thiếc.
2. Tùy chỉnh hàm lượng Flux theo yêu cầu của khách hàng, chất lượn hàn ổn định.
3. Flux phân bố đều và không có hiện tượng chảy liên tục trong lõi thiếc.
4. Dây quấn đều, không thắt nút, tốc độ nạp thiếc nhanh, cặn rất ít.
5. Kích thước dây thiếc từ 0,5 mm đến 3,0 mm có thể được sản xuất tùy chỉnh.


Link to Website

---------