Solder Ball

Sn 99.5%

Trong  mạch tích hợp, bóng hàn, còn là vết hàn (ofter được gọi đơn giản là "bóng" hoặc "va chạm") là một viên bi hàn cung cấp tiếp xúc giữa gói chip và bảng mạch in, cũng như giữa các gói xếp chồng lên nhau trong các mô-đun đa kênh;  trong trường hợp thứ hai, chúng có thể được gọi là microbumps (μbumps, ubumps), vì chúng thường nhỏ hơn đáng kể so với cái trước. Các viên bi hàn có thể được đặt bằng tay hoặc bằng thiết bị tự động, và được giữ cố định. 
Quả bóng hàn được làm phẳng, tức là làm phẳng thành hình dạng giống như hình dạng của đồng xu, để tăng độ tin cậy khi tiếp xúc.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Link to Website

---------