SDR-SH-86

• Có hiệu quả triệt tiêu nhiễu và nhiễu nội bộ.
• Thích hợp cho tất cả các sản phẩm điện tử kỹ thuật số và truyền thông không dây.
• Hiệu suất tuyệt vời trong dải tần 10 MHz đến 1GHz.
• Vật liệu tổng hợp, hiệu suất che chắn ở tần số thấp tốt.
• Hợp chất vật liệu và cơ chế phối hợp đa dạng có tính linh hoạt cao.
• Có thể tùy chỉnh kích thước theo thông số kỹ thuật của khách hàng.
• Đạt chứng nhận RoHS, phù hợp với UL94V-0Type SDR-SH-86 Unit
 
Applicable Frequency
 
100kHz~1GHz
 
MHz
 
Thickness
0.1 / 0.2 / 0.3 / 0.5 mm
 
Absorption Attenuation
 
-3 ~ -20
 
dB
 
Surface Resistance
 
103
 
 
Product Size
210mm x 290mm
210mm x 20M
     Sheet metal
Coil
 
Thermal Conductivity
 
>0.052
 
W/m.k.
 
Working Temperature
 
80
 
 
Working Temperature Range
 
-30 ~ 130
 
 
Flame Rating
符合UL94-V0 -


Tần số sử dụng giao thức truyền thông liên quan và tỉ lệ sản phẩm tham chiếu tương ứng.


 

Link to Website

---------