Kem hàn không chì Sn42Bi58

Kem hàn không chì Sn42Bi58
Sản phẩm có rất ít cặn sau khi hàn và đạt được hiệu suất kiểm tra vượt trội mà không cần làm sạch, có khả năng cách nhiệt bề mặt cao.
Hoạt động ổn định, thích hợp với sản phẩm hàn có kích thước nhỏ
Độ bóng và độ dẫn điện tuyệt vời. 
Thân thiện với môi trường, nhiệt độ nóng chảy thấp. 

Link to Website

---------