GT12

• Độ dày siêu mỏng, hiệu suất ổn định và khả năng chống uốn.
‧Độ dẫn điện tuyệt vời.
‧Không gờ, không bong tróc.
‧Thiết kế cơ chế phối hợp vật liệu linh hoạt.
‧ Hình dạng và kích thước có thể được cắt theo nhu cầu của khách hàng.
‧ Đã đạt chứng nhận RoHS.

Type GT-12   Unit
manufactures Conductive cloth -
Standard Thickness     0.12(With glue) mm
Peel Adhesion ≧1200 gf
Surface Resistance < 0.08
Electromagnetism camouflage >65 dB
Tensile Strength >25 kg/25mm
Elongation 8 ± 5 %
Temperature Range -10 ~ 105
Authentication ROHS / GP -

Link to Website

---------