FS-001/0015/002-2S

• Vật liệu có độ thẩm thấu cao.
• Tăng cường độ từ trường của anten.
• Sanr phẩm được cắt thành hình dạng theo yêu cầu của khách hàng.
• Thiết kế cơ chế phối liệu linh hoạt.
• Thích hợp cho giao tiếp không dây RFID & NFC.
• Cách ly hiệu quả với môi trường và tăng khoảng cách cảm biến.
• Đạt chứng chỉ RoHS và GP.Type FS-001-2S FS-0015-2S FS-002-2S
Unit

Applicable Frequency
13.56MHz 13.56MHz 13.56MHz Hz

Standard Thickness
0.1mm 0.15mm 0.2mm mm

Permeability μ'
150 -

Permeability μ "
3 -

Surface Resistance
106  
Ω

Standard Size
100mm x 100mm  

Temperature
80
 

Link to Website

---------