FS-001/0015/002-2DC

• Vật liệu có độ thẩm thấu cao.
• Tăng cường độ từ trường của anten.
• Nó có thể được cắt theo yêu cầu của khách hàng.
• Thiết kế cơ chế phối liệu linh hoạt.
• Thích hợp cho giao tiếp không dây RFID & NFC.
• Cách ly hiệu quả với môi trường và tăng khoảng cách cảm biến.
• Đạt chứng chỉ RoHS và GP.Type FS-001-2DC FS-0015-2DC FS-002-2DC Unit
Applicable Frequency 13.56MHz 13.56MHz 13.56MHz Hz
Standard Thickness 0.1mm 0.15mm 0.2mm mm
Permeability μ' 120 -
Permeability μ " 5 -
Surface Resistance 106  
Ω
Standard Size 110mm 110mm  
Temperature 80

Link to Website

---------