Cuộn băng tan G-Star

Băng tan PTFE mật độ cao Có thể lựa chọn 4 chiều rộng 5mm, 7mm, 10mm, 13mm Độ dày lên đến 0,1mm, có thể tiết kiệm số vòng dây quấn Được sử dụng với máy GSTAR-1

1. Mật độ cao /  PTFE lên đến 99%
2. Độ dày lên đến 0,1mm
3. độ dẻo cao và không dễ đứt.
4. Thích hợp cho tất cả các loại ống dưới 1 inch.
Đã được phê duyệt / Phù hợp với phụ kiện đường ống nước uống
5. Sử dụng với máy quấn tự động GSTAR-1

 Kích thước tiêu chuẩn
GS-05 rộng 5mm x dày 0,1mm x dài 30M
GS-07 rộng 7mm x dày 0,1mm x dài 50M
GS-10 rộng 10mm x dày 0,1mm x dài 60M
GS-13 rộng 13mm x dày 0,1mm x dài 60M

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Băng tan PTFE mật độ cao Có thể lựa chọn 4 chiều rộng 5mm, 7mm, 10mm, 13mm Độ dày lên đến 0,1mm, có thể tiết kiệm số vòng dây quấn Được sử dụng với máy GSTAR-1

Link to Website

---------