CTG-10/20/30

• Dẫn nhiệt tốt.
‧ Độ nén cao và tính linh hoạt tốt.
‧Sản phẩm tự dính và ít dầu.
‧Độ dày có thể được thiết kế linh hoạt từ 0,3mm đến 5,0mm.
‧ Hình dạng và kích thước có thể được cắt theo yêu cầu của khách hàng.
‧ Chứng nhận RoHS đã đạt, phù hợp với UL94V-0

Type CTG-10 CTG-20 CTG-30  
Unit
 Unit
 
Thickness
0.3 - 5.0 mm ASTMD374
 
Thermal
Conductivity
 
1.5
 
2.5
 
3.5
 
W/mk
 
ASTM5470
 
Withstand voltage
8 ~ 10 Kv/mm ASTMD149
 
Hardness
10 ~ 30 Shore C ASTMD2240
 
Operating
Temperature Range
 
-40 ~ +200
 
 
-
 
Authentication
RoHS / UL94 - ROHS / UL

Link to Website

---------