Giới thiệu

Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

vantechnic.com.vn không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà itsolution.com.vn thu thập bao gồm:

Họ và tên

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ

Tên dịch vụ

Số lượng

Thời gian bàn giao dịch vụ
 

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được vantechnic.com.vn sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

- Hỗ trợ khách hàng

- Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ

- Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn

- Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.
 

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Đối với thông tin cá nhân, vantechnic.com.vn chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu
 

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty Cổ phần TM và CN Vạn Đạt

Địa Chỉ: OF04-02 , Vinhomes Westpoint, Pham Hung Str., Me Tri Ward, Nam Tu Liem Dist., HaNoi, VietNam

Điện thoại: 024 3993 6115 / 034 920 2008

Website: vantechnic.com.vn
Email: salevd@vantechnic.com.vn

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Bạn có thể liên hệ địa chỉ email cùng số điện thoại trên mục 4 để yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

 

Link to Website

---------