Bộ phân phối keo đôi để bàn

 886888
1. Hệ thống xả:  Bơm bánh răng chính xác x 2
2. Hệ thống truyền động:  Nhóm động cơ bước x 2
3. Trộn súng bắn keo:  Súng trộn tĩnh
4. Hệ thống sưởi ấm:  Tổng cộng có 5 bộ xô keo, đường ống dẫn và súng bắn keo
5. Giao diện hoạt động:  Màn hình cảm ứng 3 "
6. Kích thước thùng:  10L x 1, 5L x 1
7. Chiều dài của đường ống mỗi bên trong vòng 2M
8. Keo là Epoxy không có bất kỳ chất phụ gia nào
9. Keo trắng DP460

Link to Website

---------